Oferta

» Oferta

Oferta naszych działań obejmuje:

  • Pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu dotacji na tzw. Projekty miękkie w tym projekty społeczne, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia i edukacji
  • Kompleksową koordynację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – w aspekcie merytorycznym i finansowym
  • Doradztwo
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu pozyskiwania środków, zarządzania organizacją w obszarze personelu, finansów, administracji, wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT
  • tworzenia dokumentów strategicznych w zakresie polityk społecznych: w szczególności aktualizacje programów rozwiązywania problemów społecznych, LPR, Lokalnych Programów Rozwoju Społecznego.
  • inne usługi na rzecz podmiotów sektora ES – np. organizacja wizyt studyjnych.