OFERTA

Oferta naszych działań obejmuje: Pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu dotacji na tzw. Projekty miękkie w tym projekty społeczne, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia i edukacji Kompleksową koordynację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – w aspekcie merytorycznym i finansowym Doradztwo Prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu pozyskiwania środków, zarządzania organizacją w obszarze personelu, finansów, administracji, wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT tworzenia dokumentów strategicznych w zakresie polityk społecznych: w szczególności aktualizacje programów rozwiązywania problemów społecznych, LPR, Lokalnych Programów Rozwoju Społecznego. inne usługi na rzecz podmiotów sektora ES – np. organizacja wizyt studyjnych.

Kontakt

ul. Jagiellońska 115c 41-948 Piekary Śląskie